Điều khoản sử dụng

Với tất cả mọi khách hàng hay đối tác thì đều cần phải đọc kỹ cũng như đồng ý một số điều khoản sử dụng và điều kiện này trước khi có ý định sử dụng bất cứ loại hình dịch vụ nào của Thongcongnghetcucre nhé! 

Giới thiệu các khái niệm

Mẫu yêu cầu cung cấp dịch vụ: Là mẫu tiêu chuẩn mà công ty lập ra yêu cầu khách hàng hoàn tất xác định dịch vụ được công ty cung cấp. Ngoài ra còn có các thông tin liên quan đến thực hiện dịch vụ theo điều khoản thỏa thuận.

Trang thiết bị công ty: Với bất kỳ một loại thiết bị, máy móc hay tiện ích nào của công ty đều được sử dụng trực tiếp trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Khách hàng: Thông thường lượng khách hàng của Thongcongnghetcucre là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp,… Đã được xác định ở trong mẫu yêu cầu dịch vụ công ty hiện đang áp dụng hoặc là trong các văn bản chỉ thị cụ thể đã thỏa thuận trước đó.

Hóa chất chuyên dụng: Đều là những loại hóa chất có nguồn gốc rõ ràng được công ty dùng trong quá trình thực hiện để gia tăng hiệu quả và chất lượng của dịch vụ.

Nghiệm thu công trình: Là quá trình khách hàng đánh giá chất lượng sau khi công ty hoàn thành hết công việc theo yêu cầu.

Một số khái niệm cần nắm rõ trong điều khoản sử dụng

Một số điều khoản chung cần biết

Sau khi đã nắm bắt được khái niệm rồi thì khách hàng cần phải đọc và tuân thủ theo một số điều khoản chung sau đây.

Báo giá, quy trình

Trước khi đi đến việc ký kết hợp đồng thì công ty sẽ khảo sát và gửi cho khách hàng bảng báo giá chi tiết cộng với quy trình các bước làm việc cụ thể. Trường hợp khách hàng đồng ý với những gì đã đưa ra thì hai bên bắt đầu tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ.

Ký kết hợp đồng dịch vụ

Căn cứ theo sự thống nhất, đồng thuận của công ty Thongcongnghetcucre với khách hàng thì 2 bên sẽ thực hiện ký kết hợp đồng để làm căn cứ cho việc cung cấp dịch vụ cũng như tiến độ thực hiện và công việc thanh toán về sau.

Ở trên hợp đồng cần thể hiện đầy đủ mọi thông tin của đơn vị cung cấp, người hay đơn vị sử dụng dịch vụ, giá dịch vụ, loại hình, thời gian bắt đầu và dự kiến chính xác thời gian nghiệm thu công trình.

Nghiệm thu

Căn cứ theo bản hợp đồng đã ký kết trước đó thì 02 bên sẽ bắt đầu nghiệm thu với một số tiêu chí cũng như thỏa thuận. Theo đó quá trình nghiệm thu chỉ hoàn tất khi mà hai bên đã có sự nhất trí, hoàn toàn không có sự ép buộc.

Thanh toán

Tùy theo từng loại hình dịch vụ thì khách hàng có thể phải cọc trước khi ký kết hợp đồng. Tuy nhiên đa số đều sẽ thanh toán chi phí khi công ty hoàn tất, nghiệm thu công trình xong. Tất cả mọi chứng từ hay hóa đơn thanh toán đều cần phải thật sự minh bạch, rõ ràng và tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều khoản thanh toán của Thongcongnghetcucre 

Bảo hành

Khi hoàn tất nghiệm thu, thanh toán thành công thì khách hàng được nhận ngay phiếu bảo hành. Lượng thời gian bảo hành tùy từng loại dịch vụ nhưng tất cả đều được thể hiện rõ ràng trên phiếu bảo hành. Do vậy mọi vấn đề gặp khúc mắc hay phát sinh trong thời gian này sẽ được công ty giải đáp và hỗ trợ theo đúng cam kết ban đầu.